Transport životinjskog otpada

I ČELIČNA NADGRADNJA

1. Međušasija
Čelična međušasija peskarena i završno višeslojno bojena u mercedes sivu boju.

2. Sanduk – čelična nadgradnja
Čelični sanduk spoljašnjih dimenzija po dogovoru,
Zavarena konstrukcija od čeličnog lima debljine 2 mm sa ojačanjima od kutijastih cevnih profila na svakih 600 mm;
Čelična nadgradnja peskarena i završno višeslojno bojena u mercedes sivu boju;
U unutrašnjosti tovarnog prostora na podu je dodatno ugrađena prohromska kada od kiselootpornog prohroma sa bočnim stranicama u visini od 300 mm;
U zadnjem delu podne kade ostavljen je dodatni zub visine 30 mm čitavom širinom poda radi sprečavanja eventualnog curenja tekućina iz tovarnog prostora;
U zadnjem delu nadgradnje na bočnim stranama kao i na podu postavljeni su profilisani stubovi na koje naležu zadnja dvokrilna vrata
Dvokrilna vrata prijanjaju na profilisane bočne stubove preko gumenih kedera čime se dodatno osigurava da ne dođe do eventualnog curenja tekućina iz tovarnog prostora.
Krovni deo nadgradnje je od ceradnog platna sa ugrađenom ručno pokretnom rolo konstrukcijom čime se nakon rolanja ceradnog platna obezbeđuje potpuno otvoren prostor za pristup manipulacije kranom;

3. Zadnja dvokrilna vrata
Zavarena konstrukcija od čeličnog lima debljine 2 mm sa ojačanjima od kutijastih cevnih profila na svakih 600 mm;
Peskarena i završno višeslojno bojena u mercedes sivu boju;

4. Ispust u podu:
U zadnjem delu poda je postavljen ispust za tekućine koji je spojen sa prohromskim sudom zapremine 15 l ugrađenim u pristupačnom delu šasije vozila;

5. Dodatna unutrašnja kada:
Dodatna unutrasnja kada je izrađena od kiselootpornog prohroma odgovarajućih dimenzija sa ugrađenim ojačanjima za kransku manipulaciju;

II HIDRAULIČNA KAMIONSKA DIZALICA odgovarajuće nosivosti:
Pogon dizalice: Dizalica jei pogonjena pomoću izvoda snage sa menjača i hidraulične zupčaste pumpe visokog pritiska. Neophodni je da na vozilu na koje se ugrađuje dizalica bude predviđena ugradnja pomoćnog izvoda snage (PTO) na menjaču.