Kiperske nadogradnje

Proizvodimo kiperske nadogradnje za vozila bruto mase od 3,5 t do 6,5 t. Korisna zapremina im se kreće od 2,1 m3 do 3,0 m3. Međušasija je od čeličnih profila u boji RAL 7021 (prah). Nadogradnja je čelična sa podom od čeličnog lima debljine minimalno 3 mm i oborivim bočnim stranicama visine minimalno 400 mm izrađene od hladnovaljanih čeličnih limova debljine 2 mm, a kao opcional se mogu dobiti i aluminijumske oborive stranice. Zadnja stranica poseduje uređaj za automatsko i manuelno otvaranje.

U standardnu opremu spadaju:
• Kabinska zaštita,
• Zaštitna mreža za zadnja svetla.

U dodatnu opremu spadaju:
• Alatni sanduk,
• PVC blatobrani
• Stranice od mreže za kabasti teret
• Bočna zaštita od podletanja

Ovi kiperi su uvek trostrani, pa je i cilindar postavljen ispod nadgradnje. Farbanje u boji po izboru je opcional.
Pogon može biti električni i mehanički. Snaga kipovanja je ista, a električni sistem je jednostavniji i jeftiniji.