Mobilne cisterne za gorivo

U našoj ponudi nalaze se i industrijske prenosive pumpe za interno točenje goriva. Ova oprema služi optimizaciji i štednji goriva u flotama i ima sledeće tehničke karakteristike:

Spoljašnji rezervoar za dizel gorivo max. kapaciteta od 450 do 9.000 l, zvanično atestiran, sa horizontalnom cilindričnom osovinom na sponama za oslonac protiv klizanja. Rezervoar je napravljen od prvorazrednog ugljeničnog čelika debljine 3mm, obloženog zaštitinim slojem protiv rđanja i slojem laka.

Hidraulika je tehnički prilagođena i opremljena sledećim dodacima:
revizionim otvorom prečnika 420 mm sa šrafovima i dihtunzima
poklopcem za ispuštanje gasa sa bronzanim sekačem plamena od1,5 inča
plutajućim pokazivačem nivoa goriva
ventil sigrunosni protiv prelivanja (90%)
ograničavajućim osiguračem za punjenje od 3 inča
uređajem za kontrolisanje unutrašnjeg nivoa dizela
uzemljenjem i ekvipotencijalom postavljenim u blizini nogara za oslonac
spojnom cevi za pražnjenje na dnu sa sigurnosnim zatvaračem od ¾ inča
kuglastom slavinom od 1 inča
osiguračem protiv vraćanja goriva od 1 inča
krutom cevi za povezivanje sa prekidačem za gas

Sud od ugljeničnog čelika debljine 3 mm sa pričvršćenom donjom samonosećom podlogom predviđenom za prišrafljivanje podno rezervoara, prilagođena za postavljanje na bilo kakvom terenu, unapred pripremljena da sadrži ½ kapaciteta rezervoara u skladu sa propisima o sigurnosti predviđenim od strane nadležnog organa, sa dodatkom za postavljanje na zemlju, čepom za pražnjenje od ¾ inča i u celosti obložen antikorozivnom zaštitom i finalnim slojem laka.

Elektro pumpa za gorivo tipa PANTHER 72-12, kapaciteta 75 l/min opremljena sa:
kućištem sa spoljašnjim poklopcem sa zatvaračem i bravom
pumpom sa lopaticama sa već priključenim bypasom, indukcionim motorom sa termičkom zaštitom protiv pregrevanja, pulsnim brojačem sa prenosom pomoću ovalnih zupčanika sa preciznošću od +/- 0,5% po polju prenosa
filterom za odvajanje vode
automatski pištolj sa pokretnim priljučkom
crevom dužine 4 m
blokadom pumpe za minimalni nivo goriva u rezervoaru

Zaštitina nadstrešnica od atmosferskih padavina napravljena od nezapaljivog materijala sa prikladnim dodatkom za postavljanje na zemlju u skladu sa propisima o sigurnosti predviđenim od strane nadležnog organa, sastavljena od čvrste samonoseće podloge, pokrivene pocinkovanom limom, sa spoljne strane šira od prečnika tanka i opremljena podupiračima za fiksiranje na tank.

« 1 od 2 »