Pokretne prodavnice

• Kompletna noseća konstrukcija nadgradnje je izrađena od pocinkovanih čeličnih profila,
• Obe bočne strane i zadnja stranica se otvaraju tako što se donji deo stranice u visini od 300 mm otvara na dole i u otvorenom položaju zauzima sa stranicom ugao od 900 u vidu „šanka“ sa mogućnošću otvaranja do ugla od 1800, a gornji deo stranice je roletna koja se ručno podiže na gore i pakuje pod krov.
• Prednja stranica je fiksna i izrađena je od termoizolovanog sendvič panela, sa potrebnim ojačanjima za vezivanje prednje police.
• Krovni panel je izrađen od termoizolovanog sendvič panela.
• Unutrašnjost nadogradnje sa leve i desne strane je organizovana prema sledećem:
• U zoni do prednje stranice u celoj širini i punoj visini se nalazi konstrukcija od čeličnih pocinkovanih cevi korisne dubine 400 mm. Prvi nivo do poda korisne visine 600 mm je slobodan za skladištenje gajbica, kanti, ručnih frižidera i slično. Drugi nivo je rezervisan za rezervoar za vodu zapremine oko 100 l. Treći nivo iznad rezervoara je korisne visine 600 mm i slobodan je za skladištenje raznih stvari.
• Rezervoar za vodu je izrađen sa ugrađenim, lako dostupnim priključkom za punjenje  i česmom koji su izvedeni na spoljašnju stranu prednjeg zida iza kabine vozila. Rezervoar je obezbeđen od prepunjanja sa prelivnim otvorom.
• Nadogradnja je obezbeđena sa potrebnim brojem monofaznih priključaka zastruju za napajanje svih aparata.
• Pod je izrađen od vodootpornog špera debljine 12 mm sa gornja strane presvučenog aluminijumskim limom.
• Na bočnim obarajućim stranicama sa spoljašnje strane se nalaze demontažni nosači širine 100 mm za smeštanje plastičnih stolova i slično. Sve stvari koje se skladište u ovim nosačim moraju biti adekvatno učvršćene kako ne bi došlo do deformacije roletni.
• Na prednjoj stranici sa spoljašnje strane se nalazi razvodna kutija sa osiguračima, glavnim prekidačem i monovaznom utičnicom. Ispod nje se nalaze nosači za namotavanje kabla dužine 30 m koji služi za povezivanje sa izvorom napajanja.
• Bočna gabaritna svetla.
• Unutrašnja rasveta sa sijalicama 220 V ili 12 V.
• Boja kompletne nadgradnje je bela.