Transport sekundarnih sirovina

Proizvodimo kiperkse čelične nadogradnje za transport sekundarnih sirovina raznih zapremina sa ugrađenim dizalicama sa rotatorom i grajferom.

ČELIČNI KIPERSKI SANDUK:

• Dimenzije zavise od vaših zahteva i potreba
• noseća konstrukcija izvedena iz dva hladno oblikovana uzdužna profila
• traverza za učvršćenje cilindra s kuglastim osloncem
• poprečni nosači zavareni za konstrukciju
• sajle za osiguranje kipera
• čelični pod debljine 5 mm zavaren za konstrukciju
• čelične profilisane stranice debljine 4 mm
• fiksna prednja stranica fiksne bočne stranice
• zadnja stranica dvodelna – otvaranje levo i desno oko šarki (po principu knjige) sa mehanizmom za otvaranje i zatvaranje
• osigurači od dijagonalnog pomicanja prilikom vožnje
• svornjaci za osiguranje protiv dijagonalnog kipanja
• svi čelični delovi peskareni, temeljno obojeni i lakirani u beloj boji

POMOĆNA ŠASIJA:

• povezuje kiperski sanduk sa šasijom vozila
• izrađena iz dva uzdužna čelična profila dobijena hladnim oblikovanjem
• prednji i zadnji nosači kipera
• traverza za učvršćenje cilindra
• višedelni teleskopski cilindar
• visokokvalitetna hidraulična creva, cevi i spojnice
• kip-ventil sa komandom za uključenje ugrađenom u kabinu vozila
• delovi za učvršćenje na šasiju

ATEST:

Za isporučeno vozilo sa nadgradnjom, sa ugrađenim dodatnim uređajem, obezbeđujemo sertifikat ovlašćene.