Reparacije i prepravke

Vršimo popravku i kompletnu reparaciju prikolica, kamiona i svih tipova kamionskih nadogradnji. Usluge koje pružamo u okviru ovoga su:

a) Remont, popravka i rekonstrukcija nadogradnji
Oštećene i dotrajale nadogradnje posle detaljnog pregleda dovodimo u funkcionalno stanje ili ih prilagođavamo novim zahtevima transporta.

b) Remont poluprikolica
Vršimo kompletan remont poluprikolica i prikolica. Od kočionog sistema preko sistema rasvete, ABS-a do popravke šasije.

c) Priprema za farbanje i farbanje
Priprema za farbanje i farbanje kamiona, prikolica, poluprikolica i nadogradnji. Prema zahtevu, možemo odraditi i peskarenje kompletnih konstrukcija pre farbanja.

d) Ugradnja dodaatne opreme
Vršimo isporuku i ugradnju svih tipova dodatne opreme na kamione, poluprikolice i prikolice, kao što su hidroliftovi, rashladni uređaji, vitla, dizalice, puferi ….

 

Reparacija minibusa

Popravke nadgradnji

Reparacija niskonosećih prikolica

Ugradnja dodatne opreme